Discharge certificates of John Jones, cook.

SAS/23A/6/6

Information

Discharge certificates John Jones, Cook on Etruria, Lucania and Germanic, 22 Feb 1898 - 24 April 1900.