Photograph of Achilles, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/148
Copyright unknown (no stamp)