Photograph of Agamemnon, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/130
Copyright W Ralston, Glasgow