Photograph of Agamemnon, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/130

Information

Copyright W Ralston, Glasgow