Photograph of Ajax (ex Ceuta, Elbe), Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/119

Information

Sunk 8/8/1940 Copyright unknown (no stamp)