Photograph of Amersfoort (ex Lodestone), Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/157
Copyright unknown (no stamp)