Photograph of Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/113
Copyright unknown (no stamp)