Photograph of Archimedes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/150
Copyright unknown (no stamp)