Photograph of Aristoteles, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/155
Copyright unknown (no stamp)