Photograph of Baarn, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/116
Copyright unknown (no stamp)