Photograph of Baarn, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/116

Copyright unknown (no stamp)