Photograph of Barneveld, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/121
Copyright unknown (no stamp)