Photograph of Boreas, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/156
Copyright unknown (no stamp)