Photograph of Boskoop, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/115
Copyright Fielden, Southport