Photograph of Boskoop, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/115

Copyright Fielden, Southport