Photograph of Breda, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/110

Information

Copyright Solomn Box 2397 Cape Town