Photograph of Breda, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/110
Copyright Solomn Box 2397 Cape Town