Photograph of Bretagne, Det Dansk Franske Dampskibs Selskab E Hahn Petersen

MCR/59/281
Copyright unknown (no stamp)