Photograph of Ceres, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/147
Copyright unknown (no stamp)