Photograph of Cottica, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/123
Copyright unknown (no stamp)