Photograph of Danae, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/98
Copyright unknown (no stamp)