Photograph of Diogenes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/151
Copyright unknown (no stamp)