Photograph of Eva Peron

MCR/98/7
Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow