Photograph of Eva Peron

MCR/98/7

Information

Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow