Photograph of Ganymedes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/153
Copyright unknown (no stamp)