Photograph of Ganymedes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/108

Information

Copyright T. Rayner, 41, Castle Street, Ryde