Photograph of Helder, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/124
Copyright unknown (no stamp)