Photograph of Helder, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/125
Copyright unknown (no stamp)