Photograph of Jan Pieterszoon Coen, Stoomvaart Maatschappij Nederland

MCR/40/216
Copyright from The Collection of C.V. R.Solomon