Photograph of Juno, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/106
Vessel at Bristol Copyright unknown (no stamp)