Photograph of Jupiter (ex Jongejohanna), Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/128
Copyright unknown (no stamp)