Photograph of Kalmia, Rederiaktieb Transmark card

Photograph of Kalmia, Rederiaktieb Transmark

MCR/7/94
Copyright unknown (no stamp)