Photograph of Karin Thorden (ex Eda), Rederi A/B Suomi card

Photograph of Karin Thorden (ex Eda), Rederi A/B Suomi

MCR/7/347

On display

Information

Copyright D Cochrane, 35 Newton Road, Ashton On Ribble, Preston.