Photograph of Kokei Maru, Hiroumi Kisen K K

MCR/53/39
Copyright unknown (no stamp)