Photograph of Koyo Maru, Toyo Kisen KK

MCR/58/127
Copyright unknown (no stamp)