Photograph of Ladon, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/149
Copyright unknown (no stamp)