Photograph of Mandalay, A/B Svenska Ostasiatiska Kompaniet card

Photograph of Mandalay, A/B Svenska Ostasiatiska Kompaniet

MCR/7/51
Copyright A Duncan, 14 Primrose Terrace