Photograph of Marjata, James Nourse

MCR/55/119
Copyright W Ralston, Glasgow