Photograph of Notos, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/140
Copyright unknown (no stamp)