Photograph of Oberon (ex Ussa), Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/105
Copyright unknown (no stamp)