Photograph of Oranje Hassau, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/146
Copyright unknown (no stamp)