Photograph of Orestes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/109
Copyright T Rayner, Mount House, George Street, Ryde