Photograph of Orestes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/109

Information

Copyright T Rayner, Mount House, George Street, Ryde