Photograph of Palamedes, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/154
Copyright unknown (no stamp)