Photograph of Pluto, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/101
Copyright unknown (no stamp)