Photograph of Pluto, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/102
Copyright unknown (no stamp)