Photograph of Presidente Peron

MCR/98/6

Information

Copyright W. Ralston Ltd. Glasgow