Photograph of Prins Der Nederlanden, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/142
Copyright A. Duncan, 14 Primrose Terrace