Photograph of Pygmalion, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/129
Copyright unknown (no stamp)