Photograph of Sarpedon, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/134
Copyright T Rayner, Mount House, George Street, Ryde