Photograph of Seiko Maru, Sanko Kisen KK

MCR/58/78
Copyright unknown (no stamp)