Photograph of Seiko Maru, Sanko Kisen KK

MCR/58/78

Information

Copyright unknown (no stamp)