Photograph of Simon Bolivar, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/122
Copyright unknown (no stamp)