Photograph of Sudan, A/B Svenska Ostasiatiska Kompaniet

MCR/7/49

Information

Copyright Paul H Boot