Photograph of Tapti, James Nourse

MCR/55/115

Information

Copyright W Ralston, Glasgow