Photograph of Tapti, James Nourse

MCR/55/115
Copyright W Ralston, Glasgow