Photograph of Taras, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/152

Information

Copyright unknown (no stamp)