Photograph of Taras, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/152
Copyright unknown (no stamp)