Photograph of Tiberius, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/126
Copyright unknown (no stamp)